Na telefon

Matematyczne mity

Zdolności matematyczne są wrodzone

Z matematyką jest podobnie jak z czytaniem - zdecydowana większość ludzi posiada umiejętności niezbędne do radzenia sobie z podstawowymi zagadnieniami matematycznymi, co oznacza, że na efekty uczenia się matematyki nie mają wypływu geny i dziedziczenie. Mówienie o “zdolnościach matematycznych”, które są dostępne jedynie nielicznym może powodować tylko frustrację i niepewność.

 

 

Mężczyźni lepiej radzą sobie z matematyką niż kobiety

Nie istnieją żadne badania, które potwierdzałyby ten stereotyp, bardzo często jednak staje się on źródłem licznych problemów z pewnością siebie, co może mieć wpływ na wybór ścieżki edukacyjnej i przyszłego zawodu - dziewczyny boją się, że będą gorsze od swoich kolegów, natomiast chłopcy często nie mają odwagi, by przyznać się, że matematyka sprawia im kłopot.

 

Istnieje tylko jeden sposób by rozwiązać każdy matematyczny problem

Bardzo często istnieje więcej niż jeden sposób by dojść do właściwego wyniku lub rozwiązania. Trudno wskazać lepszą czy gorszą metodę, ponieważ zdarza się, że jedynym kryterium są osobiste preferencje i przyzwyczajenia, ważnie jednak jest by wybrany sposób pozostawał w zgodzie z ogólnymi prawami matematyki.

 

Matematyka opiera się tylko na logice, nie ma w niej miejsca na intuicję

Logiczne myślenie jest oczywiście bardzo ważne, jednak bardzo często intuicja pomaga tam, gdzie logika zawodzi. Niestety, zazwyczaj nie docenia się jej znaczenia dla rozwoju nauk ścisłych, dlatego zwykle uważamy, że nie wolno nam jej wykorzystywać podczas rozwiązywania zadań z matematyki.

 

Używanie kalkulatorów i komputerów hamuje rozwój umiejętności matematycznych

Korzystanie z pomocy urządzeń elektronicznych w czasie rozwiązywania zadań z matematyki nie wpływa w ujemny sposób na zdolność jej rozumienia i późniejszego stosowania. Jednak aby w sposób prawidłowy korzystać z tej pomocy musimy wiedzieć kiedy i w jaki sposób jej użyć oraz jakie działania i operacje liczbowe wykonać.

 

Żeby być dobrym z matematyki trzeba nauczyć się na pamięć wielu formułek, zasad i wzorów

Oczywiście istnieją wzory i definicje bez których rozwiązywanie zadań z matematyki jest niemożliwe, jednak najważniejsze jest rozumienie i samodzielne wnioskowanie, a nie ślepe podążanie za regułkami. Jeżeli uda ci się dobrze zrozumieć dany problem, wtedy łatwiejsze będzie zapamiętanie zasad jego rozwiązywania.

 

Matematyka jest nauką abstrakcyjną i nie ma zastosowania w prawdziwym życiu

Współcześnie matematyka przenika do coraz liczniejszych dziedzin ludzkiej działalności, nie tylko tych związanych z naukami ścisłymi. Przeprowadzanie sondaży, rysowanie wykresów, przygotowywanie zestawień, by podać tylko kilka najprostszych przykładów, byłoby niemożliwe bez wykorzystania liczb i praw matematyki. Co więcej, dzięki matematyce uczymy się szybszego i bardziej efektywnego rozwiązywania problemów, nie tylko tych związanych z liczeniem - jest to umiejetność, której nie sposób przecenić w życiu zawodowym.

 

W uczeniu się matematyki najważniejsze jest ciągłe powtarzanie i dyscyplina

Niestety, nawet najbardziej regularne i skrupulatne powtarzanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów jeżeli nie będzie poparte wcześniejszym zrozumieniem zadanego problemu. Zmuszanie do ciągłego powtarzania niezrozumiałych rzeczy może skutkować niechęcią do dalszej nauki.

 

Zdolnosci matematyczne nie mają nic wspólnego z wychowaniem i doświadczeniami z dzieciństwa

Dzieci w swoich zabawach bardzo często intuicyjnie wykorzystują podstawową matematykę, np. związaną z rozróżnianiem typów figur geometrycznych, dlatego bardzo ważne jest by nie zniechęcać ich do tego typu zabaw. Co więcej, jeżeli już od najmłodszych lat dzieci będą otrzymywać sygnał, że matematyka jest pożyteczna i ciekawa, łatwiej będą sobie z nią radzić w późniejszym życiu szkolnym.