Na telefon

Zapamiętywanie cyfr

Przeczytaj wszystkie cyfry wypisane w danej kolumnie. Postaraj się zapamiętać jak najwięcej z nich, a następnie wypisz na kartce w odpowiedniej kolejności.
 

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 Kolumna 5

3

7

8

1

4

6

5

9

9

3

4

1

3

5

6

3

8

6

5

2

1

9

5

6

3

4

6

2

1

8

4

6

2

5

7

6

8

3

2

8

 

Podobnie jak w ćwiczeniu powyżej, przeczytaj cyfry wypisane w kolumnie. Jednak tym razem zapamiętaj co drugą cyfrę. Postaraj się zapamiętać jak najwięcej z nich, a następnie wypisz na kartce w odpowiedniej kolejności.

 

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 Kolumna 5

4

3

6

9

1

5

3

4

8

3

5

6

1

7

8

3

2

1

5

6

2

8

5

4

7

4

5

3

2

8

9

5

3

4

9

6

7

1

4

2