Na telefon

Rozszyfruj cytat

Odczytaj zaszyfrowany w tabelce cytat i jego autora. Odkodowane litery wpisz w odpowiednie miejsca pod tabelką.

H9 F6 B14     A4 K6 N9 K9 H11     J2 P12 P4      G4 S8 A10 B1 D2 F13 L9 E12      

__  __  __       __ __  __  __  __        __ __ __        __  __  __  __  __  __  __  __  

 

S5 L3 N14 P8 F12 D5 B12 C10   C14 F1 A11 D12 G5 R10    G11 K2 R7     N8 A7

__  __  __  __  __  __  __  __         __  __  __   __   __   __       __  __  __       __ __

 

M5 L13 C4 O7 E8     O4 I10   G7 B1O J11 A13 K14 I2 S11 J1

__  __  __  __  __       __ __      __  __   __    __   __  __  __  __

 

L9 R13 I12   R5 N2 J5 K8 R8 H13 E14

__  __  __    __  __  __  __  __  __   __